top of page

 ZVEREJŇOVANIE 

S ohľadom na to, že je spoločnosť financovaná z verejných zdrojov, prislúchajú jej v rámci jej činnosti povinnosti ustanovené osobitnými právnymi predpismi. Predovšetkým je naša spoločnosť povinnou osobou podľa č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sme viazaní povinnosťou povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré môžete v prehľadnej forme nájsť na našej webovej stránke. Práve prehľadným, jasným a zrozumiteľným zverejňovaním informácií sa spoločnosť snaží transparentne informovať o svojom konaní. Rovnako tak spoločnosť poskytuje informácie podľa zákona o slobode informácií ktoré má k dispozícií, každému kto o informácie požiada, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu.

bottom of page