top of page

 KONTAKT 

sme tu pre vás

DK Ružinov

CULTUS Ružinov, a. s.

Ružinovská 28, 820 09 Bratislava
IČO: 35 874 686
DIČ: 2021773941
IČ DPH: SK 2021773941

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Richard Bednár, poverený riadením
tel.: 02/433 302 60
e-mail: richard.bednar@cultusruzinov.sk

Monika Smutná, office manažérka
tel.: 02/433 302 60
mobil: +421 911 015 867
e-mail: monika.smutna@cultusruzinov.sk

Richard Bednár, manažér podujatí
e-mail: richard.bednar@cultusruzinov.sk

Juraj Kiss, správca budov
mobil: +421 911 015 288
e-mail: juraj.kiss@cultusruzinov.sk

Patrik Cucor, marketingový manažér
mobil: +421 911 146 639
e-mail: patrik.cucor@cultusruzinov.sk

Ekonomické oddelenie
tel.: 02/433 392 90
e-mail: miroslava.hruba@cultusruzinov.sk

Sára Keňová, prenájom stánkov na podujatiach

mobil: +421 915 720 804
e-mail: sara.kenova@cultusruzinov.sk

vstup DK_edited.jpg
DK RUŽINOV
DK RUŽINOV
Ružinovská 28

RECEPCIA
02/433 305 23
IMG_3713.JPG
SD NIVY
SD NIVY
Súťažná 18

RECEPCIA
02/559 608 61
IMG_3627.JPG
SD PRIEVOZ
SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30

RECEPCIA
+421 904 692 099
IMG_3622.JPG
SD TRÁVNIKY
SD TRÁVNIKY
Nevädzová 4

RECEPCIA
02/436 305 94
bottom of page