top of page

 PRENÁJOM 

služieb

požiarna hliadka

zvukár

osvetlovač
šatniar

pomocný pracovník

upratovačka

upratovanie priestorov po podujatí

15 € / h

14 € / h

14 € / h
11 € / h

12 € / h

10 € / h

40 - 100 € / h

1/2 h. pred + 1/2 h. po + počas podujatia

príprava + počas podujatia + balenie

príprava + počas podujatia + balenie
1 h. pred + 1/2 h. po + počas podujatia

pomocný pracovník

počas podujatia v prípade požiadavky

Táto služba sa platí len v prípade, že je nájom na Základe zmluvy o komplexnom nájme
bezplatný. Suma podľa veľkosti využitej plochy.

bottom of page