top of page
DIRIGENTKA-20.jpg

 O NÁS 

kto sme...

CULTUS Ružinov, a.s. je akciovou spoločnosťou založenou mestskou časťou Bratislava-Ružinov, ktorá je jej 100 % akcionárom. Mestská časť tak v súlade so zákonom o obecnom zriadení využíva svoj majetok na podnikateľské účely prostredníctvom akciovej obchodnej spoločnosti. Financovaná je z verejných zdrojov, s čím je spojená možnosť verejnej kontroly našej spoločnosti a zároveň zabezpečuje pri svojej činnosti čo najefektívnejšie využívanie verejného majetku a vynaložených investícií.

Hlavným cieľom a predmetom činnosti spoločnosti je organizovanie a podpora kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít pre Ružinovčanov všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín.

Spoločnosť spravuje štyri kultúrne domy – DK Ružinov, SD Nivy, SD Prievoz a SD Trávniky a svojou činnosťou sa zameriava predovšetkým na rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Ružinove, a to najmä organizovaním podujatí, plesov, hodov, športových podujatí, súťaží a festivalov, čím sa snaží uspokojovať kultúrne a spoločenské potreby Ružinovčanov.

  NAPÍSALI  O NÁS  

6Q5B3776.jpg
G21B2437.jpg
IMG_6992.JPG
DSC_5409-JózsefGoráczPhotography.jpg
G21B2889.JPG
bottom of page