top of page

 VEREJNÉ 

obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
 

Spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s. je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z čoho vyplýva povinnosť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto zákona. Bližšie informácie o verejnom obstarávaní spoločnosti nájdete na webovom sídle v zložke verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ:

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

 

Štatutárny zástupca:

E - mail:

Telefón:

CULTUS Ružinov, a.s.

Ružinovská 28, 821 09 Bratislava

35 874 686

2021773941

SK2021773941

Ing. Richard Bednár, MBA
Ing. Martin PatoprstýMgr. et Mgr. Marek Machata

richard.bednar@cultusruzinov.sk

02 / 433 30 260

bottom of page