top of page

 ARCHÍV 

verejné obstarávanie

Zápisnica z otvárania a z vyhodnotenia ponúk - Internetové služby

Dátum zverejnenia:

Dátum skončenia platnosti:

14.2.2024

Zápisnica z otvárania a z vyhodnotenia ponúk - Dodanie a montáž hliníkových dverí

Dátum zverejnenia:

Dátum skončenia platnosti:

31.01.2024

Zápisnica z otvárania a z vyhodnotenia ponúk - Účtovné služby

Dátum zverejnenia:

Dátum skončenia platnosti:

06.02.2024

Zápisnica z uzatvárania a z vyhodnotenia ponúk - Ples Ružinovčanov

Dátum zverejnenia:

08.1.2024

Dátum skončenia platnosti:

19.01.2024

Zabezpečenie ozvučenia, osvetlenia a pódia so zastrešením na Ružinovských hodových slávnostiach 2022

Dátum zverejnenia:

13.09.2022

Dátum skončenia platnosti:

20.09.2022

Výber externého dodávateľa účtovných služieb pre CULTUS Ružinov

Dátum zverejnenia:

09.03.2022

Dátum skončenia platnosti:

15.03.2022

Výber externého dodávateľa účtovných služieb pre CULTUS Ružinov

Dátum zverejnenia:

22.02.2022

Dátum skončenia platnosti:

01.03.2022

Zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby, činnosti technika požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby

Dátum zverejnenia:

03.02.2022

Dátum skončenia platnosti:

16.02.2022

Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla DK Ružinov

Dátum zverejnenia:

27.10.2021

Dátum skončenia platnosti:

03.11.2021

Oprava okapového chodníka a dažďovej kanalizácie SD Nivy

Dátum zverejnenia:

13.10.2021

Dátum skončenia platnosti:

22.10.2021

Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií – Oprava výmenníkovej stanice

Dátum zverejnenia:

11.10.2021

Dátum skončenia platnosti:

18.10.2021

Právne služby

Dátum zverejnenia:

23.09.2021

Dátum skončenia platnosti:

05.11.2021

Slávnostný raut k 30. výročiu Mestskej časti Bratislava – Ružinov

Dátum zverejnenia:

29.08.2021

Dátum skončenia platnosti:

06.09.2021

Oprava okapového chodníka a dažďovej kanalizácie SD Nivy

Dátum zverejnenia:

27.08.2021

Dátum skončenia platnosti:

10.09.2021

Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla DK Ružinov

Dátum zverejnenia:

03.08.2021

Dátum skončenia platnosti:

13.08.2021

Oprava rozvádzača RH v SD Nivy

Dátum zverejnenia:

04.05.2021

Dátum skončenia platnosti:

13.05.2021

Oprava bleskozvodov

Dátum zverejnenia:

28.04.2021

Dátum skončenia platnosti:

10.05.2021

Odstránenie závad javiskových zariadení

Dátum zverejnenia:

28.04.2021

Dátum skončenia platnosti:

10.05.2021

Obstaranie bezpečnostného kamerového systému

Dátum zverejnenia:

09.04.2021

Dátum skončenia platnosti:

16.04.2021

IT služby

Dátum zverejnenia:

10.02.2021

Dátum skončenia platnosti:

17.02.2021

Oprava strechy na DK Ružinov

Dátum zverejnenia:

25.01.2021

Dátum skončenia platnosti:

03.02.2021

Výkon periodických odborných prehliadok a odborných skúšok

Dátum zverejnenia:

11.11.2020

Dátum skončenia platnosti:

18.11.2020

Internetové pripojenie

Dátum zverejnenia:

06.10.2020

Dátum skončenia platnosti:

13.10.2020

Telefónna ústredňa v spoločenských domoch

Dátum zverejnenia:

06.10.2020

Dátum skončenia platnosti:

13.10.2020

Nákup tonerov

Dátum zverejnenia:

01.10.2020

Dátum skončenia platnosti:

06.10.2020

Realizácia schodiska Spoločenského domu Trávniky

Dátum zverejnenia:

27.07.2020

Dátum skončenia platnosti:

03.08.2020

Dodanie a výmena zásobníka teplej úžitkovej vody (TÚV)

Dátum zverejnenia:

21.07.2020

Dátum skončenia platnosti:

05.08.2020

Dodanie a výmena zásobníka teplej úžitkovej vody

Dátum zverejnenia:

09.07.2020

Dátum skončenia platnosti:

17.07.2020

Realizácia schodiska Spoločenského domu Trávniky

Dátum zverejnenia:

26.06.2020

Dátum skončenia platnosti:

08.07.2020

Dodanie a výmena zásobníka teplej úžitkovej vody (TÚV)

Dátum zverejnenia:

24.06.2020

Dátum skončenia platnosti:

01.07.2020

Správa dokumentácie pre vyhradené technické zariadenia

Dátum zverejnenia:

16.06.2020

Dátum skončenia platnosti:

22.06.2020

Vyhotovenie elektroinštalácie a systému EPS v Spoločenskom dome Nivy, veľká sála a pridružené priestory v zmysle projektovej dokumentácie

Dátum zverejnenia:

08.06.2020

Dátum skončenia platnosti:

15.06.2020

Tlač propagačných materiálov 2020

Dátum zverejnenia:

26.02.2020

Dátum skončenia platnosti:

03.03.2020

Prenájom a montáž stanu a doplnkového sortimentu na podujatiach v roku 2020

Dátum zverejnenia:

21.01.2020

Dátum skončenia platnosti:

29.01.2020

Zabezpečenie elektrickej energie, ozvučenia, osvetlenia a pódia so zastrešením na podujatiach v roku 2020

Dátum zverejnenia:

21.01.2020

Dátum skončenia platnosti:

29.01.2020

Catering – Ples Ružinovčanov 2020

Dátum zverejnenia:

21.01.2020

Dátum skončenia platnosti:

29.01.2020

Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre elektroinštaláciu a elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS) v zhromažďovacích priestoroch

Dátum zverejnenia:

17.01.2020

Dátum skončenia platnosti:

23.01.2020

Kúpa predajných stánkov

Dátum zverejnenia:

09.10.2019

Dátum skončenia platnosti:

16.10.2019

Oprava strechy Domu kultúry Ružinov

Dátum zverejnenia:

25.09.2019

Dátum skončenia platnosti:

03.10.2019

Dodanie občerstvenia na Ružinovské hodové slávnosti 2019

Dátum zverejnenia:

02.08.2019

Dátum skončenia platnosti:

16.08.2019

Právne služby

Dátum zverejnenia:

10.06.2019

Dátum skončenia platnosti:

20.06.2019

Kúpa a inštalácia klimatizácie v kanceláriách

Dátum zverejnenia:

10.06.2019

Dátum skončenia platnosti:

20.06.2019

Rekonštrukcia podláh a vymaľovanie spoločenských domov

Dátum zverejnenia:

10.06.2019

Dátum skončenia platnosti:

21.06.2019

Zabezpečenie elektrickej energie pre stánky a pódium na podujatiach v roku 2019

Dátum zverejnenia:

10.06.2019

Dátum skončenia platnosti:

20.06.2019

Kúpa a montáž zvukovej aparatúry pre kultúrno-spoločenské domy

Dátum zverejnenia:

10.06.2019

Dátum skončenia platnosti:

20.06.2019

Zabezpečenie elektrickej energie, ozvučenia, osvetlenia a pódia so zastrešením na podujatiach v roku 2019

Dátum zverejnenia:

06.05.2019

Dátum skončenia platnosti:

13.05.2019

Prenájom stanu – Ružinovské zabíjačkové slávnosti

Dátum zverejnenia:

19.12.2018

Dátum skončenia platnosti:

04.01.2019

Catering – Ples Ružinovčanov 2019

Dátum zverejnenia:

13.12.2018

Dátum skončenia platnosti:

20.12.2018

Prenájom stanu – Ružinovské zabíjačkové slávnosti 2019

Dátum zverejnenia:

07.12.2018

Dátum skončenia platnosti:

14.12.2018

Výzva – Oprava strechy

Dátum zverejnenia:

29.11.2018

Dátum skončenia platnosti:

12.12.2018

Prenájom stanov – Ružinovské hody 2018

Dátum zverejnenia:

30.07.2018

Dátum skončenia platnosti:

13.08.2018

Prieskum trhu – Vypracovanie PD na opravu strechy

Dátum zverejnenia:

30.07.2018

Dátum skončenia platnosti:

03.08.2018

Prieskum trhu – Vypracovanie PD na vzduchotechniku

Dátum zverejnenia:

30.07.2018

Dátum skončenia platnosti:

03.08.2018

Zvuk/svetlá – Ružinovské hody 2018

Dátum zverejnenia:

18.07.2018

Dátum skončenia platnosti:

31.07.2018

Prenájom pódia/strechy – Ružinovské hody 2018

Dátum zverejnenia:

18.07.2018

Dátum skončenia platnosti:

31.07.2018

Zvuk/svetlá – Ružinovská lýra 2018

Dátum zverejnenia:

18.07.2018

Dátum skončenia platnosti:

31.07.2018

Zvuk/svetlá – Goran Karan 2018

Dátum zverejnenia:

18.07.2018

Dátum skončenia platnosti:

31.07.2018

Zvuk/svetlá – Nedeľná Hip Hop Siesta 2018

Dátum zverejnenia:

18.07.2018

Dátum skončenia platnosti:

31.07.2018

El. generátor a rozvody – Ružinovské hody 2018

Dátum zverejnenia:

18.07.2018

Dátum skončenia platnosti:

31.07.2018

Zvuk/svetlá – Ružinovské rybárske slávnosti a MDD 2018

Dátum zverejnenia:

10.05.2018

Dátum skončenia platnosti:

18.05.2018

Zvuk/svetlá – Kapela Ružinova 2018

Dátum zverejnenia:

10.05.2018

Dátum skončenia platnosti:

18.05.2018

Prenájom el. rozvodov a generátora – Rybárske slávnosti a MDD 2018

Dátum zverejnenia:

19.04.2018

Dátum skončenia platnosti:

26.04.2018

Zvuk/svetlá – Ružinovská promenáda 2018

Dátum zverejnenia:

19.04.2018

Dátum skončenia platnosti:

26.04.2018

Prenájom pódia a strechy – Ružinovská promenáda 2018

Dátum zverejnenia:

19.04.2018

Dátum skončenia platnosti:

26.04.2018

Prenájom el. rozvodov a generátora – Ružinovská promenáda 2018

Dátum zverejnenia:

19.04.2018

Dátum skončenia platnosti:

26.04.2018

Prenájom el. rozvodov a generátora – Ružinovský majáles 2018
Prílohy: dokument

Dátum zverejnenia:

19.04.2018

Dátum skončenia platnosti:

26.04.2018

Prenájom pódia a strechy – Ružinovský majáles 2018

Dátum zverejnenia:

19.04.2018

Dátum skončenia platnosti:

26.04.2018

Výzva – revízia elektrických zariadení

Dátum zverejnenia:

08.04.2018

Dátum skončenia platnosti:

16.04.2018

Občerstvenie – Deň učiteľov

Dátum zverejnenia:

12.03.2018

Dátum skončenia platnosti:

20.03.2018

Prenájom stanov – Ružinovské zabíjačkové slávnosti 2018

Dátum zverejnenia:

27.12.2017

Dátum skončenia platnosti:

12.01.2018

Zabezpečenie el. rozvodov a el. energie – Ružinovské zabíjačkové slávnosti 2018

Dátum zverejnenia:

27.12.2017

Dátum skončenia platnosti:

12.01.2018

Prenájom plotu a toaliet – podujatia 2018

Dátum zverejnenia:

27.12.2017

Dátum skončenia platnosti:

12.01.2018

Občerstvenie – Ples Ružinovčanov 2018

Dátum zverejnenia:

20.12.2017

Dátum skončenia platnosti:

29.12.2017

Rekonštrukcia pánskych a dámskych toaliet – DK Ružinov

Dátum zverejnenia:

07.12.2017

Dátum skončenia platnosti:

18.12.2017

Ozvučenie a osvetlenie podujatia – Ružinovská lýra 2017

Dátum zverejnenia:

16.11.2017

Dátum skončenia platnosti:

24.11.2017

Výzva – Zvuk/svetlá, koncerty Goran Karan a Sister Soul

Dátum zverejnenia:

07.09.2017

Dátum skončenia platnosti:

14.09.2017

Catering – Ružinovské hodové slávnosti 2017

Dátum zverejnenia:

11.09.2017

Dátum skončenia platnosti:

18.09.2017

Catering – Ružinovské hodové slávnosti 2017

Dátum zverejnenia:

11.09.2017

Dátum skončenia platnosti:

18.09.2017

Výzva – Zvuk/svetlá, koncerty Goran Karan a Sister Soul

Dátum zverejnenia:

07.09.2017

Dátum skončenia platnosti:

14.09.2017

Výzva – Prenájom a montáž zastrešenia a časti pódia

Dátum zverejnenia:

07.09.2017

Dátum skončenia platnosti:

14.09.2017

Ozvučenie a osvetlenie podujatia – Hip Hop Siesta

Dátum zverejnenia:

30.08.2017

Dátum skončenia platnosti:

06.09.2017

Rekonštrukcia schodiska a chodby v SD Nivy

Dátum zverejnenia:

24.07.2017

Dátum skončenia platnosti:

04.08.2017

Prenájom a montáž el. rozvodov – Ružinovské hodové slávnosti 2017

Dátum zverejnenia:

17.07.2017

Dátum skončenia platnosti:

28.07.2017

Ozvučenie a osvetlenie podujatia – Ružinovské hodové slávnosti 2017

Dátum zverejnenia:

17.07.2017

Dátum skončenia platnosti:

28.07.2017

Ozvučenie a osvetlenie podujatia – Festival Big Bandov 2017

Dátum zverejnenia:

12.06.2017

Dátum skončenia platnosti:

19.06.2017

Prenájom a montáž pódia a zastrešenia – Ružinovská promenáda 2017

Dátum zverejnenia:

09.05.2017

Dátum skončenia platnosti:

17.05.2017

Prenájom a montáž pódia a zastrešenia – Ružinovská promenáda 2017

Dátum zverejnenia:

09.05.2017

Dátum skončenia platnosti:

17.05.2017

Prenájom a montáž el. rozvodov – Ružinovské rybárske slávnosti 2017

Dátum zverejnenia:

09.05.2017

Dátum skončenia platnosti:

17.05.2017

Zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia na podujatí

Dátum zverejnenia:

21.04.2017

Dátum skončenia platnosti:

27.04.2017

Prenájom a montáž el. rozvodov a generátora

Dátum zverejnenia:

21.04.2017

Dátum skončenia platnosti:

27.04.2017

Toalety a plot na podujatia 2017

Dátum zverejnenia:

05.04.2017

Dátum skončenia platnosti:

12.04.2017

Prenájom a montáž stanu a dopl. sortimentu (Zabíjačkové slávnosti 2017)

Dátum zverejnenia:

23.01.2017

Dátum skončenia platnosti:

01.02.2017

Catering – Ples Ružinovčanov 2017

Dátum zverejnenia:

20.12.2016

Dátum skončenia platnosti:

02.01.2017

Catering – Maškarný bál 2017

Dátum zverejnenia:

20.12.2016

Dátum skončenia platnosti:

02.01.2017

Zvuk/svetlá – Ružinovský folklórny festival

Dátum zverejnenia:

15.10.2016

Dátum skončenia platnosti:

24.10.2016

Zabezpečenie zvukovej a svetelnej aparatúry, Ružinovské hody 2016

Dátum zverejnenia:

24.08.2016

Dátum skončenia platnosti:

04.09.2016

Vyhotovenie elektroinštalačných prác v interiéri DK Ružinov

Dátum zverejnenia:

14.07.2016

Dátum skončenia platnosti:

21.07.2016

Rekonštrukcia Domu kultúry Ružinov – stolárske práce

Dátum zverejnenia:

22.06.2016

Dátum skončenia platnosti:

01.07.2016

bottom of page