top of page

 KURZY 

umelecké

Lidový tanec
Folklórny súbor KARPATY / DK Ružinov
Opera Workshop pro začátečníky
Miešaný spevácky zbor CANTUS / DK Ružinov
Třída sboru
Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka / DK Ružinov
Kytarová lekce
Gitarové kurzy / SD Nivy
Jazz Singer
Hodiny spevu a hlasového koučingu / SD Prievoz
Moderní taneční učitel
Tanečná a výtvarná škola art SLNEČNICE / SD Trávniky
bottom of page