top of page

krátkodobý prenájom

KINO SÁLA

130 € / hod.

výmera: 500 m²
kino sedenie: 277 osôb

• šatne pre účinkujúcich

Príprava a balenie akejkoľvek sály vo všetkých kultúrnych a spoločenských
domoch CULTUS Ružinov, a.s. pred podujatím je so zľavou 30 %.

bottom of page