top of page
RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
RUŽINOVSKÁ GALÉRIA

RUŽINOVSKÁ GALÉRIA

Výstava je už XXXI. ročník výstavného cyklu Salónov, ktoré sú každoročnou výstavnou aktivitou združenia Spoločnosti voľných výtvarných umelcov.

Vstupenky nejsou v prodeji
Zobrazit další události

ČAS A MIESTO

05. 10. 2022, 18:00 – 06. 11. 2022, 18:00

DK Ružinov, Ružinovská 28

POPIS PODUJATIA

Každoročnou najdôležitejšou výstavnou aktivitou Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, ktorá sa opakuje od samotného vzniku združenia, je usporiadanie výtvarného Salónu. Tohtoročný XXXI. SALÓN 2022 sa koná v priestoroch Ružinovskej galérie na pôde Domu kultúry v Ružinove. Iný priestor sa stal novou výzvou pre združenie SVVU i samotných autorov. Význam salónneho typu výstavy sa však už bezpochyby potvrdil a zažil.

V intenciách zámeru a jeho podstaty je predovšetkým možnosť, že všetci členovia dostávajú možnosť predstaviť svoju novú, aktuálnu tvorbu. Môžu vyjadriť svoje umelecké, ale i spoločenské názory, reagovať na skutočnosti a dianie našich dní, čo autori aj využili. Kontinuita Salónu smerom k publiku dáva priestor sledovať tento názorový vývin, ako aj posuny v umeleckom procese tvorby jednotlivých autorov.

SVVU je združením širokospektrálnym ako generačne, tak aj žánrovo. Salón 2022 túto skutočnosť kopíruje v obmedzenejšej miere. Zastúpená je kresba, socha/objekt, fotografia, ale hlavne maľba. Špecifikom tohoto ročníka sa stala prevažne abstraktná maľba, alebo autorské koncepcie na pomedzí abstrahujúceho výtvarného prejavu. Vo formáte Salónu to nie je zámer, ale výsledok náhody prihlásených autorov a nimi predstavených diel. Táto skutočnosť je potvrdením jeho voľnosti a otvorenosti, keď sa neurčuje téma a ani iné obmedzenia neurčujú jeho výsledný obsah či vizuál.

Salón, ako umelecký projekt pretrváva, potvrdzuje to každý nasledujúci ročník. Nezávisle od počtu práve zúčastnených autorov, ich autorskej výpovede alebo výtvarného prejavu, predstavuje významnú platformu, priestor pre vzájomný dialóg. Jedná sa o dôležitý dialóg výtvarného umenia so spoločnosťou, ale aj v rámci samotnej výtvarníckej komunity.

Mgr. Zuzana Neumannová

kurátorka výstavy

Kontinuita je jednou z najpodstatnejších podmienok umeleckého vývinu. Zohráva významnú úlohu v tvorbe, v umeleckom myslení i v generačnej postupnosti. Týka sa jednotlivcov i skupín, tvorivých procesov, ale i výstavných aktivít – práve pri nich kontinuálnosť prináša autorom i divákom možnosť konfrontácie a porovnávania.

XXXI. ročník Salónu, ktorý dnes predstavuje Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, nadväzuje na predchádzajúce ročníky, ale práve v nekonvenčnom prostredí Ružinovskej galérie odhaľuje nový pohľad na tvorbu zoskupenia, celé roky patriaceho k najvýznamnejším na slovenskej výtvarnej scéne.

Výstava predstavuje diela autorov z niekoľkých generačných vrstiev, tvoriacich v rozmanitých umeleckých disciplínach. Prezentujú tu svoju najnovšiu tvorbu, prípadne diela zo svojho najlepšieho tvorivého obdobia, v ktorých reflektujú realitu, fantáziu, svoje predstavy, ale aj pocity súčasného človeka.

Umelecký proces ostatných rokov negatívne poznačili udalosti celosvetového rozsahu, verme však, že umenie má zázračnú moc a aj v ohrození sa dokáže prihovoriť divákom svojou presvedčivou a univerzálnou rečou.

Mgr. Mária Horváthová

kurátorka Ružinovskej galérie

Vstupné zadarmo.

ZDIEĽAŤ UDALOSŤ

bottom of page