top of page
RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
RUŽINOVSKÁ GALÉRIA

RUŽINOVSKÁ GALÉRIA

Výstava obrazov Andrea Pistl Andrášová

Vstupenky nejsou v prodeji
Zobrazit další události

ČAS A MIESTO

13. 12. 2023, 17:00

DK Ružinov, Ružinovská 28

POPIS PODUJATIA

Mestská časť Bratislava-Ružinov a CULTUS Ružinov srdečne pozývajú všetkých obyvateľov a milovníkov umenia na vernisáž výstavy obrazov Andrea Pistl Andrášová s názvom „Moje príbehy / My Stories“. Táto pôsobivá výstava sa uskutoční v Ružinovskej galérii, umiestnenej v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov, na adrese Ružinovská 28.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v stredu, 13. decembra 2023, o 17:00 hodine. Vernisáž bude uvedená do života kurátorkou Máriou Horváthovou, ktorá predstaví umelecké diela a ponúkne nám hlbší pohľad do tvorivého procesu umelkyne.

Výstava potrvá od 13.12.2023 do 29.2.2024, takže máte dostatok času na to, aby ste si túto jedinečnú zbierku obrazov vychutnali. Pripájame sa k pozvaniu a veríme, že sa stanete súčasťou tohto umeleckého zážitku.

ANDREA PISTL ANDRÁŠOVÁ Maliarka Andrea Pistl Andrášová už viac ako dve desaťročia púta pozornosť divákov eruptívnym koloritom a dynamikou svojho maliarskeho rukopisu. Rovnako presvedčivý je však aj myšlienkový zámer a symbolicko-dramatické významové posolstvo jej diel. Jej obrazy vnímame ako gejzír emócií, zatavených do veľkorysých kompozícií, dramatických farebných plôch a výraznej kresbovej línie. Sýta farebná škála, s prevahou červenej, modrej a žltej má jednoznačne symbolický význam.

Andrea Pistl Andrášová je figuralistka. Svoje postavy maľuje dynamickým rukopisom, v smelých skratkách a gestách, s odvahou abstrahovať tvary a hľadať napätie v často až surrealisticky pôsobivom kontraste expresívnych i poetizujúcich prvkov. Jej výtvarná reč vychádza z realistického tvaroslovia, v ktorom sa vzdialene ozývajú prvky kubizmu, fauvizmu i expresionizmu a kdesi v pozadí rezonuje i nezameniteľný odkaz košickej moderny, ktorá ju v jej počiatkoch nepochybne formovala.

Široká škála jej postáv ožíva v dramatických epických scénach, vo veľkorysých ženských aktoch, vo výjavoch, ktorých pramene môžeme hľadať v histórii, v rozmanitých kultúrach, v literárnom i filmovom svete, ale i v súčasnom živote, či v bohatom zážitkovom a pocitovom svete samotnej autorky, kde významnú úlohu zohrávajú isté sociálne väzby a najmä rodinné zázemie. A práve preto jej obrazy pôsobia presvedčivo, ale často i úsmevne s náznakom jemnej irónie, či nostalgického nadhľadu.

Scénou, na ktorej sa odohrávajú nekonečné príbehy Andrey Pistl Andrášovej sú zabývané interiéry, mestské i prírodné zákutia, často však i neidentifikovateľné a tajomne pôsobivé prostredia s dynamickou a až kubisticky členenou skladbou farebných tvarov. I keď v jej obrazoch nájdeme aj mužské postavy, pochádzajúce z rozmanitého kultúrneho i spoločenského prostredia, doménou jej záujmu je svet žien, rozhodných i tajomných, ale najmä presvedčivých, odvážnych a spontánnych aj v zložitých okamihoch a situáciách poznačených láskou, vášňou, nádejou, jemnou iróniou a možno i sklamaním. Obrazy Andrey Pistl Andrášovej prinášajú veľmi autentický pohľad na svet očami sebaistej ženy, tlmočiacej vo svojich príbehoch pozitívnu energiu, ktorú vedome vkladá do svojich obrazov.

Vstup voľný.

Kurátorka výstavy:

Mária Horváthová

Vstup:

zadarmo

Podujatie pre vás pripravili:

MČ Bratislava-Ružinov a CULTUS Ružinov

ZDIEĽAŤ UDALOSŤ

bottom of page