top of page

krátkodobý prenájom

VEĽKÁ SÁLA

150 € / hod.

výmera: 624 m²
kino sedenie: 388 osôb
okrúhle stoly: 250 osôb
kapacita na státie: 600 osôb

• kino plátno
• výsuvné hľadisko
• orchestrálna jama
• otočné pódium
• bezbarierový prístup
• šatne pre účinkujúcich
• šatňa pre návštevníkov

V prípade prenájmu Veľkej sály, Malej sály alebo Vestibulu sú šatne bezplatné.

Príprava a balenie akejkoľvek sály vo všetkých kultúrnych a spoločenských
domoch CULTUS Ružinov, a.s. pred podujatím je so zľavou 30 %.

bottom of page