top of page

krátkodobý prenájom

MALÁ SÁLA

100 € / hod.

výmera: 300 m²
kino sedenie: 170 osôb

• zákulisie pre účinkujúcich
• šatňa pre návštevníkov
• klavír

V prípade prenájmu Veľkej sály, Malej sály alebo Vestibulu sú šatne bezplatné.

Príprava a balenie akejkoľvek sály vo všetkých kultúrnych a spoločenských
domoch CULTUS Ružinov, a.s. pred podujatím je so zľavou 30 %.

bottom of page