top of page

krátkodobý prenájom

DOLNÝ VESTIBUL

150 € / hod.

výmera: 879,6 m²
kino sedenie: 150 osôb
reštauračné sedenie: 250 osôb
kapacita na státie: 900 osôb

• wifi
• šatňa pre návštevníkov
• svetelné a zvukové vybavenie
• klavír

V prípade prenájmu Veľkej sály, Malej sály alebo Vestibulu sú šatne bezplatné.

bottom of page