top of page

 COVID 19 

aktuálne opatrenia

Od stredy (12.1.2022) sa otvárajú kultúrne podujatia v režime pre očkovaných a prekonaných (OP).
 

Dovoľujeme si vás preto informovť, že návšteva podujatia sa od stredy 12.1. môžu zúčastniť len osoby zaočkované a tie, ktoré ochorenie Covid prekonali pred nie viac ako 180 dňami (režim OP).
 

Prosíme vás, aby ste sa pri vstupe do sály preukázali príslušným potvrdením (ideálne QR kód v mobile, príp. papierové potvrdenie).
 

DETI do 12 rokov a 2 mesiacov NEPOTREBUJÚ neg. test ani potvrdenie o očkovaní či prekonaní.

 • vstup do kina je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami RESPIRÁTOROM počas celého predstavenia

 • kinosála má kapacitu 277 miest, v súčasnosti sme upravili kapacitu na 138 miest (50% z kapacity)

 • dezinfekcia je pri vstupe do vestibulu, pri pokladni, pred vstupom do sály

 • kinosála je pravidelne vetraná

 • v kinosále i vo vestibule prosím dodržujte zákaz konzumácie akéhokoľvek jedla (vrátane menších pochutín, …) a nápojov s výnimkou čistej vody v uzatvárateľnej fľaši

 • pre potreby RÚVZ je nutné poskytnúť telefonický alebo mailový kontakt (pre prípad nahlásenia covid pozitívneho prípadu), ktorý je kino povinné na účely epidemiologického vyšetrovania uchovávať po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia (po uplynutí uvedenej doby budú údaje zničené)

 

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa považuje:

 • osoba kompletne očkovaná,

 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať:

  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a

  • negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade
   RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

 

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

 

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu.

Ďakujeme za vašu návštevu a porozumenie.

bottom of page